Sveriges Radio söker en informationssäkerhetsansvarig

Plats

Stockholm

Sista ansökan

2021-04-26


Nu söker Sveriges Radio en informationssäkerhetsansvarig till Säkerhets- och Beredskapsavdelningen där du kommer ha rollen att driva och utveckla vårt informationssäkerhetsarbete.

På Sveriges Radio spelar säkerhet, säkerhetsskydd och vårt beredskapsuppdrag en central roll. För att lyckas med vårt uppdrag är det avgörande att vi kan utföra det så tryggt och säkert som möjligt och att det vi sänder når ut till publiken. Därför är vi beroende av en säkerhetsavdelning som vet hur journalistik fungerar, som kan ge rätt förutsättningar för bolagets medarbetare att lyckas förmedla vårt innehåll dygnet runt till miljoner lyssnare över hela landet.

Säkerhets- och Beredskapsavdelningen är en centralt placerad funktion och tillsammans arbetar vi med informationssäkerhetsfrågor, säkerhetsskydds- och krisberedskapsfrågor, frågor rörande totalförsvaret, fysisk säkerhet och brandskydd, personalsäkerhet, kontinuitetshantering och signalskydd. Arbetet leds av Sveriges Radios säkerhetschef och i dagsläget arbetar 10 personer med säkerhets- och beredskapsfrågor på avdelningen.

Om rollen
Dina huvudsakliga uppgifter är att utveckla styrning, stöd, utbildning och samordning inom informationssäkerhetsområdet för hela Sveriges Radio. Arbetet sker i samarbete med övriga verksamheter inom företaget.

Just nu pågår en omfattande verksamhetsanalys där samtliga våra produkter och tjänster ses över. Vi behöver förstärka vår förmåga att göra informationssäkerheten enkel och användbar för våra verksamheter. Viktiga komponenter i det arbetet är att utveckla vårt ledningssystem för informationssäkerhet och vår säkerhetskultur.

Du kommer också arbeta med att:

 • vara kravställare av Sveriges Radios informationssäkerhet
 • ge stöd inom informationssäkerhetsområdet avseende rådgivning, kunskapsspridning, framtagande av styrande och stödjande dokument samt motsvarande aktiviteter
 • samarbeta med och stödja alla produktägare och andra funktioner inom Sveriges Radio kring bl.a. informationsklassningar och riskanalyser avseende informationssäkerhet
 • kontrollera och följa upp efterlevnaden av informationssäkerhetsrelaterade krav inom Sveriges Radio och genomföra revisioner utifrån krav i LIS
 • rapportera avvikelser och eskalera incidenter, följa upp och utvärdera incidenter inom informationssäkerhetsområdet
 • delta i internt och extern remissarbete inom eget ansvarsområde

Kan du balansera verksamhetsbehov och informationssäkerhet på ett effektivt sätt är detta rollen för dig!

Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, analytisk och strukturerad. Du är pedagogisk, har ett starkt driv och engagemang och förmåga att skapa förståelse för informationssäkerhetsfrågorna, både genom självständigt arbete och i grupp. För att lyckas i rollen är du duktig på att bygga relation samtidigt som du har en stark integritet. Som person har du lätt för att kommunicera, samarbeta och bemöta andra personer på ett professionellt och trevligt sätt. En viktig del i denna roll är att kunna se och värdera informationssäkerhet utifrån organisationens behov, där din kreativitet och ditt pragmatiska förhållningssätt är värdefullt.

Vi söker dig som har:

 • relevant examen från högskola eller universitet, alternativt att du har tillgodogjort dig motsvarande kunskap genom erfarenhet
 • minst fem års arbetslivserfarenhet inom informationssäkerhetsområdet med goda kunskaper och erfarenheter om ISO/IEC 27000-serien och ledningssystem som är baserade på dessa
 • god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska
 • erfarenhet av projektledning och förändringsledning inom informationssäkerhetsområdet samt att kunna balansera informationssäkerhet mellan personal, processer och teknik

Det är meriterande om du också har:

 • kunskap om relevanta författningar inom säkerhetsområdet och informationsförvaltning
 • erfarenhet av informationssäkerhet utifrån ett säkerhetsskyddsperspektiv
 • erfarenhet med att utveckla och främja aktiviteter för att uppnå en god säkerhetskultur
 • förståelse om hur IT-säkerhet fungerar och hur det förhåller sig till informationssäkerhet

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering för tjänsten är Radiohuset i Stockholm. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning och -intervju.

 

Om Sveriges Radio 
Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst med det viktiga uppdraget att värna om demokrati och alla människors lika värde. Vi är den reklamfria radion, finansierad av public service-avgiften. Som en av oss är du med och bidrar till ett radiouppdrag som speglar hela samhället. Vår vision är Fler röster och starkare berättelser för en större förståelse.

Vår värdegrund
Sveriges Radio är en värdegrundsstyrd organisation. Läs mer om Sveriges Radios värdegrund här.

För mer information om tjänsten, kontakta Marcus Qvennerstedt (Säkerhetschef, tillika rekryterande chef) på marcus.qvennerstedt@sr.se eller Geraldine von Celsing (HR, rekryteringsansvarig) på geraldine.von_celsing@sr.se.

Ansökan / Application

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.