Sveriges Radio söker en informationssäkerhetssamordnare

Sista ansökan

2021-10-03

Har du en brinnande passion för informationssäkerhet och har omdefinierat ordet informationssäkerhet till säker informationshantering?

Har du dessutom förmågan att ifrågasätta gamla teorier och vedertagna arbetssätt för att förenkla och effektivisera informationssäkerhetsarbetet så är detta en roll för dig.    

Nu söker Sveriges Radio en informationssäkerhetssamordnare till Säkerhets- och Beredskapsavdelningen där du kommer ha en aktiv och viktig roll i att utveckla en funktionell och beprövad förmåga när det gäller att skydda informationstillgångarna.

På Sveriges Radio spelar säkerhet, säkerhetsskydd och vårt beredskapsuppdrag en central roll. För att lyckas med vårt uppdrag är det avgörande att vi kan utföra det så tryggt och säkert som möjligt och att det vi sänder når ut till publiken. Därför är vi beroende av en säkerhetsavdelning som kan ge rätt förutsättningar för bolagets medarbetare att lyckas förmedla vårt innehåll dygnet runt till miljoner lyssnare över hela landet.

Säkerhets- och Beredskapsavdelningen är en centralt placerad funktion och tillsammans arbetar vi med informationssäkerhetsfrågor, säkerhetsskydds- och krisberedskapsfrågor, frågor rörande totalförsvaret, fysisk säkerhet och brandskydd, personalsäkerhet, kontinuitetshantering och signalskydd. Arbetet leds av Sveriges Radios säkerhetschef och i dagsläget arbetar 10 personer med säkerhets- och beredskapsfrågor på avdelningen.


Om rollen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att arbeta med utbildningsinsatser, rådgivning, informationsklassning och riskhantering. Du kommer även vara delaktig i utvecklingen av strukturer, metoder och processer genom exempelvis arbete med styrande och stödjande dokument.

Du kommer också arbeta med att:

 • verka för en ökad kunskap och ett ökat säkerhetsmedvetande
 • samarbeta med och stödja produktägare och andra funktioner inom Sveriges Radio avseende informationssäkerhet
 • bidra med dina specialistkunskaper som deltagare i uppdrag och projekt som bedrivs inom Sveriges Radio
 • vara kravställare av Sveriges Radios informationssäkerhet
 • kontrollera och följa upp efterlevnaden av informationssäkerhetsrelaterade krav både internt och externt
 • hantera, följa upp och utvärdera informationssäkerhetsincidenter


Vem är du?
Vi söker dig som har en god analytisk förmåga och är strukturerad. Du är pedagogisk, har ett starkt driv och engagemang och förmåga att skapa förståelse och helhetssyn för informations- och IT-säkerhetsfrågorna, både genom självständigt arbete och i grupp.

För att lyckas i rollen är du duktig på att bygga relation samtidigt som du har en stark integritet.

Som person har du lätt för att kommunicera, samarbeta och bemöta andra personer på ett professionellt och trevligt sätt. En viktig del i denna roll är att kunna se och värdera informations- och IT-säkerhet utifrån organisationens behov, där din kreativitet och ditt lösningsfokuserade förhållningssätt är värdefullt. 

Vi söker dig som har:

 • relevant utbildning inom informationssäkerhetsområdet, oavsett om det är en examen eller utbildningar du tillgodogjort dig i arbetslivet
 • flerårig arbetslivserfarenhet inom informationssäkerhetsområdet, som ger dig en trygghet i att navigera i de komplexa frågorna samtidigt som du bidrar med en kunskapshöjning
 • god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska
 • vana att koordinera och genomföra informations- och utbildningsinsatser 
 • erfarenhet av att leda arbete med riskanalyser och informationsklassificering

Det är meriterande om du också har:

 • praktisk erfarenhet av att utveckla en organisations informationssäkerhetsarbete i enlighet med vedertagna standards och ramverk, som ISO/IEC 27000-serien eller NIST cybersecurity framework
 • erfarenhet med att utveckla och främja aktiviteter för att uppnå en god säkerhetskultur
 • erfarenhet av IT-styrning via metoder/regler (ex PM3 och agila metoder)
 • förståelse om hur IT-säkerhet fungerar och hur det förhåller sig till informationssäkerhet
 • erfarenhet av informationssäkerhet utifrån ett säkerhetsskyddsperspektiv

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering för tjänsten är Radiohuset i Stockholm. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning och -intervju.

Mer om Sveriges Radio
På Sveriges Radio är du en del av ett företag som värnar om demokrati, det fria ordet och alla människors lika värde. Vi är den reklamfria radion, finansierad av public service-avgiften. Som en av oss är du med och bidrar till ett radiouppdrag som speglar hela samhället.

Läs mer Sveriges Radios värdegrund och vision här.

 

För mer information om tjänsten, kontakta Marcus Qvennerstedt (Säkerhetschef, tillika rekryterande chef) på marcus.qvennerstedt@sr.se eller Geraldine von Celsing (HR, rekryteringsansvarig) på geraldine.von_celsing@sr.se.

Ansökan / Application

Du hittar länken till din LinkedIn-profil här

Apologies, your application wasn't recieved correctly due to what seems like a malformed file. Make sure the file is not corrupt and is of common format, preferably PDF.

integritetspolicy / privacy policy