Sveriges Radio söker en säkerhets- och beredskapsstrateg

Sista ansökan

2021-10-03

Sveriges Radio söker en säkerhets- och beredskapsstrateg

På Sveriges Radio spelar säkerhet, säkerhetsskydd och vårt beredskapsuppdrag en central roll. För att lyckas med vårt uppdrag är det avgörande att vi kan utföra det så tryggt och säkert som möjligt och att det vi sänder når ut till publiken. Därför är vi beroende av en säkerhetsavdelning som kan ge rätt förutsättningar för bolagets medarbetare att lyckas förmedla vårt innehåll dygnet runt till miljoner lyssnare över hela landet.

Nu söker vi en säkerhets- och beredskapsstrateg till Säkerhets- och Beredskapsavdelningen där du kommer ha rollen att driva och utveckla vårt kris- och beredskapsarbete. Du ska i rollen kunna förmedla en expertis inom krisberedskap och civilt försvar. Är det du?

Säkerhets- och Beredskapsavdelningen är en centralt placerad funktion och tillsammans arbetar vi med informationssäkerhetsfrågor, säkerhetsskydds- och krisberedskapsfrågor, frågor rörande totalförsvaret, fysisk säkerhet och brandskydd, personalsäkerhet, kontinuitetshantering och signalskydd. Arbetet leds av Sveriges Radios säkerhetschef och i dagsläget arbetar 10 personer med säkerhets- och beredskapsfrågor på avdelningen.

Dina huvudsakliga uppgifter är att utveckla styrning, utbildning och samordning inom kris- och beredskapsområdet för hela Sveriges Radio. Du ska också ge stöd i form av rådgivning, kunskapsspridning och framtagande av styrande och stödjande dokument. Arbetet sker i samarbete med övriga verksamheter inom företaget. I rollen som säkerhets- och beredskapsstrateg handlar en del av arbetet även om att handlägga ärenden i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftningen.

Du kommer också arbeta med att:

 • utveckla krisledningsorganisationen på central och lokal nivå
 • utforma kris- och beredskapsplaner samt uppdatera dessa kontinuerligt.
 • planera och genomföra utbildningar och övningar inom kris- och beredskapsområdet.
 • initiera och genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt upprätta handlingsplaner.

Kan du balansera verksamhetsbehov och kris- och beredskapsfrågor på ett effektivt sätt är detta rollen för dig!

Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, analytisk och strukturerad. Du är pedagogisk, har ett starkt driv och engagemang och förmåga att skapa förståelse för kris- och beredskapsfrågorna, både genom självständigt arbete och i grupp. För att lyckas i rollen är du duktig på att bygga relationer samtidigt som du har en stark integritet för dina sakfrågor. Som person har du lätt för att kommunicera, samarbeta och bemöta andra personer på ett professionellt och trevligt sätt. En väldigt viktig del i denna roll är att kunna se och värdera kris- och beredskapsarbetet utifrån Sveriges Radios behov, där din kreativitet och ditt pragmatiska förhållningssätt kommer vara värdefullt.

Vi söker dig som har:

 • relevant utbildning inom säkerhets- och beredskapsområdet, oavsett om det är en examen eller utbildningar du tillgodogjort dig i arbetslivet
 • mångårig arbetslivserfarenhet inom kris- och beredskapsområdet med goda kunskaper och erfarenheter av krisledning, krishantering och totalförsvarsfrågor
 • god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du också har:

 • kunskap om lagstiftning och relevanta författningar inom kris- och beredskapsområdet
 • erfarenhet av kris- och beredskapsarbete utifrån ett säkerhetsskyddsperspektiv
 • erfarenhet med att utveckla och främja aktiviteter för att uppnå en god säkerhetskultur
 • erfarenhet av mediebranschen och då gärna kopplat till säkerhetsfrågor

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering för tjänsten är Radiohuset i Stockholm. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning och -intervju.

Mer om Sveriges Radio 
På Sveriges Radio är du en del av ett företag som värnar om demokrati, det fria ordet och alla människors lika värde. Vi är den reklamfria radion, finansierad av public service-avgiften. Som en av oss är du med och bidrar till ett radiouppdrag som speglar hela samhället.

Läs mer Sveriges Radios värdegrund och vision här.

 

För mer information om tjänsten, kontakta Marcus Qvennerstedt (Säkerhetschef, tillika rekryterande chef) på marcus.qvennerstedt@sr.se eller Geraldine von Celsing (HR, rekryteringsansvarig) på geraldine.von_celsing@sr.se.

Ansökan / Application

Du hittar länken till din LinkedIn-profil här

Apologies, your application wasn't recieved correctly due to what seems like a malformed file. Make sure the file is not corrupt and is of common format, preferably PDF.

integritetspolicy / privacy policy