VD till SRF

Plats

Stockholm

Sista ansökan

2022-01-16

Nu söker public service-bolagen en fastighetskunnig VD till dotterbolaget SRF

Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF) är ett kunskaps- och serviceföretag som är en del av public service i Sverige. SRF ägs gemensamt av Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (SR) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR).

SRF äger fastigheter i vilka SVT, SR och UR bedriver sin verksamhet, i Stockholm, Göteborg och i Umeå, samt svarar för drift, förvaltning och underhåll av fastigheterna. SRF tillhandahåller också gemensamma service- och stödfunktioner för programbolagen inom områdena telefoni, research, post och gods, arkiv och friskvård. SRF finansieras genom avgiftsmedel och drivs utan vinstintresse, dock med ett starkt fokus på god effektivitet och produktivitet. Ca 60 personer arbetar på företaget.

Under de kommande åren kommer ett ökat fokus ligga på fastighetsområdet. Bakgrunden är att fastigheterna ska effektiviseras genom flera större renoverings- och ombyggnadsprojekt, samt vissa förändringar i förvaltningsaffären. Parallellt ska övriga stöd- och servicefunktioner, som sysselsätter merparten av medarbetarna, fortsätta drivas effektivt med hög servicenivå och kvalitet.

SRF:s unika fastigheter finns på tre orter i landet och beståndet omfattar totalt cirka 192 000 BTA varav ca 170 000 i Stockholm. Fastigheterna utgörs till största delen av kontor, studios och andra verksamhetsspecifika utrymmen.

Uppdraget
Som VD har du övergripande ansvar för verksamheten och rapporterar till bolagets styrelse.

I dina uppgifter ingår att:

 • leda och utveckla verksamheten mot uppställda mål tillsammans med din ledningsgrupp (4 avdelningschefer)
 • ha fullt ekonomiskt ansvar för bolaget
 • skapa förutsättningar för att hela organisationen att kunna fortsätta leverera effektivt stöd, service och förvaltning till public service-bolagen
 • säkerställa att SRF:s fastigheter förvaltas med fokus på långsiktig kostnadseffektivitet, kundnöjdhet och hållbarhet
 • genom ett inkluderande och engagerande ledarskap skapa ett positivt och lösningsdrivet arbetsklimat
 • effektivt samverka med ägarbolagen

I tjänsten erbjuds en unik möjlighet att leda ett bolag som levererar förutsättningar för public service-bolagen att genomföra sina uppdrag. Du får en mycket variationsrik vardag utifrån bolagets tjänsteportfölj och dina medarbetare har vitt skilda kompetensområden. I fastighetsbeståndet ingår flera kulturhistoriskt intressanta fastigheter, där du får fatta många avgörande beslut under de närmaste åren kring hur dessa bäst ska nyttjas, driftas och utvecklas.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

 • en ekonom- eller ingenjörsutbildning
 • minst 10 års chefserfarenhet med budget- och personalansvar
 • erfarenhet av att leda tvärfunktionell kompetens
 • erfarenhet av att leda chefer
 • erfarenhet av ledande roller inom fastighetsförvaltning, facility management eller inköpsfunktioner inom fastighetsområdet
 • erfarenhet av att arbeta med större fastighetsbestånd
 • ett starkt affärssinne och en god förståelse för ekonomiska kalkyler

Vi söker dig som drivs av att leda en serviceorganisation, med stort fokus på att leverera värde och identifiera effektiviseringsmöjligheter. Vi tror att du är resultatorienterad, har en stark diplomatisk förmåga och har lätt för att få andra att arbeta mot samma mål. Du är tydlig i din kommunikation, har lätt för att skapa förtroende och är trygg i förhandlingar.

Du har ett öga för struktur och skapar sammanhang åt andra, utan att fastna i detaljer. Som ledare är du inkluderande och du ser potential hos alla människor. Du är prestigelös och duktig på att hitta lösningar i situationer som kräver att många olika faktorer behöver vägas in.

Tjänstens placering är i Stockholm.

 

Mer om SRF
För mer information om SRF, gå gärna in på srf.se. Där kan du fördjupa dig i vårt uppdrag och läsa mer om public service.

För mer information om tjänsten, kontakta  Jörgen Edberg (CFO, Sveriges Radio) på jorgen.edberg@sr.se och för frågor om rekryteringsprocessen kontakta Geraldine von Celsing (rekryteringschef, Sveriges Radio) på geraldine.von_celsing@sr.se. Sista ansökningsdatum är 16 januari 2022.

 

Ansökan / Application

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.