Sveriges Radio söker en avdelningschef IT-arbetsplats

Plats

Stockholm

Sista ansökan

2022-05-24

Pandemin har förändrat hur vi jobbar, med helt nya arbetssätt och metoder som ställer nya krav på IT-arbetsplatsen. I rollen erbjuds du den unika möjligheten att vara med och leda ett högprioriterat tekniskt område hos ett av Sveriges största mediehus.

Rollen
Som avdelningschef IT-arbetsplats på Sveriges Radios Teknikenhet leder du den avdelning som ansvarar för agil utveckling och förvaltning av IT-arbetsplatsen.

Du rapporterar till CIO och ingår i Teknikenhetens ledningsgrupp. Tillsammans med ditt ledningsteam leder och utvecklar du den moderna IT-arbetsplatsen och era 40 medarbetare. Ni ansvarar för att IT-arbetsplatsen med dess tjänster och devices, som t.ex laptops och mobiltelefoner, och applikationer som O365-sviten, HR-system och ekonomisystem utvecklas och moderniseras.

Ni levererar värdeskapande tjänster som stödjer verksamheters produktivitet samt möter kraven om ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och säkerhet och i många fall mycket stora krav på flexibilitet och rörlighet inom flera geografiska områden.

Vi arbetar agilt och din avdelning kommer att samarbeta tätt med flera agila team på teknikenheten och på syster enheten PTU (Produkt och tjänsteutveckling) som ingår i den publicistiska verksamheten och har i uppdrag att i snabb takt utveckla publika produkter och redaktionella verktyg.

I ditt ansvarsområde ingår:

  • strategiskt, taktiskt och operativt ansvar för Sveriges Radios IT-arbetsplatstjänster
  • övergripande ansvar för att IT-arbetsplatstjänsterna möter verksamheten krav avseende funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet och säkerhet
  • kundnöjdhet genom att användarna får en högkvalitativ tillgång till de IT-tjänster som levereras.
  • ansvar för att vidareutveckla effektiva processer och arbetssätt inom din avdelning och att matcha dem med övriga avdelningar inom Teknikenheten och PTU.
  • säkerställa att strategi och styrande principer är i linje företagets strategi och verksamhetsmål
  • personal- och budgetansvar

Den vi söker
Vi söker dig som har flera års erfarenhet lett direktrapporterande chefer samt medarbetare i matrisorganisationer. Du har erfarenhet av ledningsgruppsarbete och har lett en IT-funktion i en större komplex organisation.

Du har en förmåga att ta fram mål och strategier och omsätta dessa till tekniska lösningar. Vi tror också att du har erfarenhet av att leda förändringsresor i agila, tvärfunktionella organisationer och har arbetat med processutveckling. Du förmår balansera olika aspekter mot varandra, så som flexibilitet mot förvaltningsbarhet eller prestanda mot kostnad och tänkta användningsmönster.

I grunden tror vi att du har en examen inom IT på högskolenivå eller tillgodogjort dig motsvarande kunskap, och har god kunskap inom IT-säkerhet.

Som person tror vi att du är en tillgänglig, lyhörd och kommunikativ ledare som brinner för moderna IT-arbetsplatstjänster. Du har lätt för att tolka och förstå verksamhetsbehov, och kan skapa förtroendefulla och konstruktiva relationer. Du har ett starkt förändringsdriv och är modig och uthållig som ledare.

Vi tror att du är en stark kommunikatör, både verbalt och skriftligt, och har lätt för att anpassa din kommunikation utifrån målgruppen. Du har lätt för att arbeta strukturerat och har en god analytisk förmåga. Du har en god social kompetens, är öppensinnad och mottaglig för nya influenser och idéer.

 

Mer om Sveriges Radio 
På Sveriges Radio är du en del av ett företag som värnar om demokrati, det fria ordet och alla människors lika värde. Vi är den reklamfria radion, finansierad av public service-avgiften. Som en av oss är du med och bidrar till ett radiouppdrag som speglar hela samhället.

Att vara ledare på Sveriges Radio är ett unikt uppdrag. Vi behöver vara förebilder i att leva Sveriges Radios värderingar och förespråkar ett involverande och inkluderande ledarskap. Vår vision är Fler röster och starkare berättelser för en större förståelse.

Läs mer Sveriges Radios värdegrund och vision här.

 

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Annsofi Eriksson (CIO) på annsofi.eriksson@sr.se eller Geraldine von Celsing (rekryteringschef) på geraldine.von_celsing@sr.se.   

Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart du kan vara på plats. Intervjuer görs löpande. Din placering kommer att vara i Radiohusets lokaler på Gärdet i Stockholm.

Ansökan / Application

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.