Sveriges Radio söker en avdelningschef Infrastruktur

Plats

Stockholm

Sista ansökan

2022-05-24

Sveriges Radio är ett innovationsdrivet och teknikintensivt företag – med det samhällsbärande uppdraget att leverera radio för hela Sverige. För att vi ska kunna sända radio i världsklass är den tekniska infrastrukturen helt avgörande.

Som chef för vår infrastrukturavdelning är du med och leder ett teknikskifte hos ett av Sveriges största mediehus. Vi har lagt en ambitiös utvecklingsagenda och står inför en stor förflyttning ifrån traditionell arkitektur med dedikerad hård- och mjukvara till moderna flexibla lösningar som stödjer produktion och den allt större integrationen mellan ljudteknik och IT.

Rollen
Som avdelningschef Infrastruktur på Sveriges Radios Teknikenhet leder du den avdelning som ansvarar för agil utveckling & förvaltning samt drift av server- och nätverksinfrastruktur där även områden som Kubernetes, Azure, AD ingår.

Tillsammans med ditt ledningsteam leder och utvecklar du infrastrukturområdet och era 40 medarbetare. Ni ansvarar för att Sveriges Radios server- och nätverksinfrastruktur utvecklas och moderniseras och levererar värdeskapande tjänster som möjliggör verksamheters produktivitet samt möter kraven om ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och säkerhet.

Vi arbetar agilt och teamen i din avdelning kommer att samarbeta tätt med flera agila team på teknikenheten och på syster enheten PTU (Produkt och tjänsteutveckling) och har i uppdrag att i snabb takt utveckla publika produkter och redaktionella verktyg.

Du rapporterar till CIO och ingår i Teknikenhetens ledningsgrupp. I dina ansvarsområden ingår:

  • strategiskt, taktiskt och operativt ansvar för vår server- och nätverksinfrastruktur
  • övergripande ansvar för att infrastrukturtjänsterna möter verksamhetens krav avseende funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet och säkerhet
  • kundnöjdhet genom att användarna får en högkvalitativ tillgång till de IT-tjänster som levereras.
  • vidareutveckling av processer och arbetssätt inom avdelningen och att matcha dem med övriga avdelningar inom Teknikenheten och PTU.
  • säkerställa att strategi och styrande principer för din avdelning är i linje företagets strategi och verksamhetsmål.
  • personal- och budgetansvar

Den vi söker
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för IT-infrastrukturtjänster och erfarenhet av att leda en IT-infrastrukturfunktion i en större komplex organisation. Vi söker dig som har lett direktrapporterande chefer samt medarbetare i matrisorganisationer. Du är van vid att ta fram och verkställa strategier och förmår balansera olika aspekter mot varandra, så som flexibilitet mot förvaltningsbarhet eller prestanda mot kostnad och tänkta användningsmönster. För att fatta välgrundade beslut inom ditt område är det också viktigt att du har goda kunskaper inom IT-säkerhet.

Du har lett förändringsresor i agila, tvärfunktionella organisationer och levererat modernisering av IT-infrastruktur. Du har arbetat med processutveckling och med agila metoder för utveckling. I grunden tror vi att du har en examen inom IT på högskolenivå eller tillgodogjort dig motsvarande kunskap.

Som person tror vi att du är en tillgänglig, lyhörd och kommunikativ ledare som brinner för att leda en teknisk organisation som skapar nya möjligheter för användarna. Du har lätt för att tolka och förstå verksamhetsbehov, och kan skapa förtroendefulla och konstruktiva relationer. Du har ett starkt förändringsdriv och är modig och uthållig som ledare.

Vi tror att du är en stark kommunikatör, både verbalt och skriftligt, och har lätt för att anpassa din kommunikation utifrån målgruppen. Du har lätt för att arbeta strukturerat och har en god analytisk förmåga. Du har en god social kompetens, är öppensinnad och mottaglig för nya influenser och idéer.

Mer om Sveriges Radio 
På Sveriges Radio är du en del av ett företag som värnar om demokrati, det fria ordet och alla människors lika värde. Vi är den reklamfria radion, finansierad av public service-avgiften. Som en av oss är du med och bidrar till ett radiouppdrag som speglar hela samhället.

Att vara ledare på Sveriges Radio är ett unikt uppdrag. Vi behöver vara förebilder i att leva Sveriges Radios värderingar och förespråkar ett involverande och inkluderande ledarskap. Vår vision är Fler röster och starkare berättelser för en större förståelse.

Läs mer Sveriges Radios värdegrund och vision här.

 

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Annsofi Eriksson (CIO) på annsofi.eriksson@sr.se eller Geraldine von Celsing (rekryteringschef) på geraldine.von_celsing@sr.se.   

Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart du kan vara på plats. Intervjuer görs löpande. Din placering kommer att vara i Radiohusets lokaler på Gärdet i Stockholm

Ansökan / Application

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.