Examensarbete - utvärdering av efterklangspreferens

Plats

Stockholm

Jobbkategori

Praktik / Ex-jobb

Sista ansökan

2019-02-21

Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst med det viktiga uppdraget att värna om demokrati och alla människors lika värde. Vi är den reklamfria radion. Vår vision är att vara landets viktigaste medieföretag och ledande kulturskapare. Teknikenheten på Sveriges Radio ligger i teknisk framkant och implementerar IT-lösningar som inte finns någon annanstans. Ny teknik gör att vi ständigt behöver utvecklas, vilket bidrar till att arbetet hos oss är både utmanande och personligt utvecklande. Teknikenheten har drygt 160 medarbetare på flera orter i Sverige.

Din bakgrund
Just nu söker vi dig som vill genomföra ditt examensarbete i en kreativ och stimulerande miljö hos oss på Sveriges Radio. Vi tänker oss att du läser en utbildning med inriktning mot akustik eller ljudteknik.

Uppdrag
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken efterklang Sveriges Radios programmedarbetare föredrar i företagets studiolokaler.

I uppdraget ingår att ta fram en lämplig evalueringsmetod, utföra undersökningen och utvärdera resultatet.

Hur det talade ljudet upplevs i ett radioprogram, påverkas mycket av den akustiska miljön i studiolokalen programmet sänds från. En av de viktigaste akustiska egenskaperna hos en studiolokal är dess efterklang. Efterklangen kan mätas och redovisas som ett snitt över alla hörbara frekvenser och/eller uppdelat i frekvensband.

 Arbetet är en del i framtagandet av en akustikstrategi för Sveriges Radios studiolokaler. Resultatet av utvärderingen blir vägledande för de krav Sveriges Radio ställer vid om- och nybyggnad av studiolokaler.

Uppdraget skall leverera vilken genomsnittlig efterklang Sveriges Radios programmedarbetare föredrar i företagets studiolokaler samt hur stor variationen är bland medarbetarna. Uppdraget skall också om tid finns utvärdera om spektrala skillnader påverkar preferensen gällande genomsnittlig efterklang.

Sveriges Radio tillhandahåller lokaler, handledare och för uppdraget nödvändigt utbildningsmateriel och utrustning.

Uppdraget är lämpligt som ett examensarbete för en kandidatexamen (15p) och kan utföras av en eller två personer.

Ansökan
Låter det här som något för dig ser vi gärna att du skickar in din ansökan senast den 9 dec 2018. Motivera gärna varför du/ni tycker det här uppdraget är intressant och beskriv i stora drag hur du/ni skulle gå till väga. 
 
Vill du veta mer? 
För frågor kring din ansökan kontakta HR-specialist Emma Hellström 070 083 94 91.

Varmt välkommen med din ansökan genom att klicka här