Att jobba på Sveriges Radio

Inte riktigt som alla andra

Sveriges Radio är ett stort medieföretag och i mångt och mycket är vi som vilket bolag som helst. Men i andra fall, inte. Att ha ett public service-uppdrag förpliktigar och ställer en rad krav på oss som andra aktörer inte behöver bekymra sig om. Och vi skulle inte vilja ha det på något annat sätt. För vi är inte riktigt som alla andra. Vi är Sveriges Radio.

Vill du jobba som journalist hos oss i framtiden?

Det finns många olika vägar till att bli journalist. Journalistutbildningar finns på ett tjugotal skolor från norr till söder och du kan välja mellan universitet, högskola eller folkhögskola. Vissa utbildningar är längre och andra kortare, vissa ges på distans men på nästan alla ingår en praktikperiod ute på en arbetsplats där du får lära dig yrket från grunden och många gånger leder praktikanställningen även till ett vikariat. På Sveriges Radio tar vi emot 30-55 praktikanter varje termin från olika journalistutbildningar.

Vi finns i hela landet och världen

Att jobba på Sveriges Radio är att befinna sig i händelsernas centrum. För att kunna berätta om det som händer i hela landet finns Sveriges Radio på över 50 platser och binder samman det lokala med det globala genom våra utrikeskorrespondenter som är placerade över hela världen. Varje år producerar vi 140 000 timmar radio och vi vill att så många perspektiv och röster som möjligt ska höras i vårt stora utbud.

För att möta publikens behov och fortsätta göra en inkluderande radio för alla i Sverige behövs medarbetare som vill dela med sig av sin kunskap, erfarenheter, perspektiv och kompetenser. På Sveriges Radio jobbar drygt 2200 personer i ett 80-tal olika roller inom allt från journalistik till teknisk utveckling, HR och kommunikation – vi har till och med en egen symfoniorkester och radiokör.

Oavsett roll eller arbetsuppgift jobbar alla på Sveriges Radio med ljudet i fokus och med en vilja att ge röst åt fler röster för att skapa större förståelse i en föränderlig värld.

En mångfald av röster, ämnen och infallsvinklar

För att fler lyssnare ska välja Sveriges Radio och känna förtroende för det vi gör krävs att vi ständigt breddar vårt utbud med fler perspektiv, röster, infallsvinklar och ämnen. Vi rapporterar löpande från alla 290 kommuner genom våra pop up-redaktioner i orter och samhällen där vi behöver lära oss mer om hur livet ter sig för människorna som bor där. Som medarbetare hos oss har du ansvar för din egen utveckling och vi stöttar dig genom att erbjuda kompetensutveckling i olika former, oavsett det handlar om att lära sig en ny journalistisk metod eller att bli mer medveten om dina egna mentala föreställningar som kan påverka vilka perspektiv du lyfter fram.

Våra medarbetare kompletterar varandra

För att Sveriges Radio ska kunna fortsätta granska, roa och utmana behöver vi medarbetare från hela samhället med en mångfald av olika perspektiv, idéer och nätverk. Vi ser varje rekrytering som en möjlighet att bli ännu bättre och jobbar aktivt för att attrahera de kompetenser och perspektiv som vi saknar och behöver för att kunna möta publikens behov i allt ifrån ny teknik till ett trovärdigt innehåll. Vi besöker regelbundet olika gymnasieskolor, deltar på mässor och anordnar egna meet-ups. För att få till en mångfald av perspektiv jobbar vi medvetet och inkluderande med rekrytering i alla led.

Dina förmåner

På Sveriges Radio jobbar vi alla för att bidra till en inkluderande och lärande kultur. Där tar vi alla ansvar för vår egen utveckling och vi låter allas perspektiv och olikheter får plats. Våra anställda är vår viktigaste tillgång. Det är därför viktigt för oss att de mår bra och fortsätter att utvecklas i sina roller. Här är några anledningar till varför du borde välja att jobba med oss!

Inkluderande kultur

​​​​​Utöver ditt dagliga lärande som du får av dina medarbetare så kan du även kolla in vårt stora digitala utbud med intressanta ämnen.

Hälsa

Friskvårdsbidrag, hälso- och träningscoach, hälsosamtal och samtalsstöd

BYT-dagar

Förutom dina grundsemesterdagar kan du även semesterväxla. Det innebär att du har möjlighet att ansöka om ytterligare dagars semester istället för semesterersättningen.

Ytterligare förmåner

Försäkringar, tjänstepension via ITP och utfyllnad av lön vid föräldraledighet

 

Jämställdhet

Sveriges Radio toppar listan på jämställda företag i Sverige. För oss är jämställdhet helt avgörande för att spegla mångfalden i samhället. Vi tror att en mångfald av röster, idéer och perspektiv är nyckeln till vår framgång. Genom att omfamna jämställdhet inte bara i radiovågorna utan också på våra kontor skapar vi ett dynamisk och inkluderande Sveriges Radio. Genom att främja lika möjligheter och representation skapas ett rikare och mer inkluderande företag. Här har män och kvinnor samma möjligheter oavsett om det gäller chefskap, lön, anställningsform eller föräldraledighet. Genom att ge kvinnor och män lika utrymme och rättvisa möjligheter förbättras journalistiken och kreativiteten, vilket i slutändan gynnar alla lyssnare. Jämställdhet på Sveriges Radio är en investering i ett jämlikt och rättvist samhälle där varje röst får höras.

Trovärdigt och opartiskt innehåll

Det här är ett av tre fokusområden i vår strategi: Vi ska ha ett utbud med många olika perspektiv, röster och ämnen för att nå Sveriges Radios strategiska mål och vara en radio för alla i Sverige.

Medveten kompetensförsörjning

Det andra av tre fokusområden i vår strategi: Vi ska attrahera, rekrytera och behålla en bredd av kompetenser och perspektiv för att ligga i framkant gällande både innehåll och teknik så att fler hittar och väljer Sveriges Radio.

Mångfald och inkludering

Sveriges Radio vill göra radio och poddar för alla i Sverige, med fler röster och starkare berättelser för att skapa en större förståelse. Därför behöver vi många olika medarbetare som jobbar ihop och delar med sig av sina kompetenser, erfarenheter och perspektiv. Vill du vara med?

Copyright Sveriges Radio 2024

Besöksadress (sthlm) för Sveriges Radio AB - Oxenstiernsgatan 20 - 10510 Stockholm - växel: 08-7845000